วิทยาลัยทองสุข จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 สุดอบอุ่น

วิทยาลัยทองสุข จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ท่ามกลางคณาจารย์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศที่สุดอบอุ่น
วันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย อาทิพระพุทธรูปปางลีลา สมเด็จพุฒาจารโต พรหมรังษี พระพิฆเนศวร ศาลตายาย
ต่อมา เวลา 09.00 น.ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี ได้เป็นประธานพิธีในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มี ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแนะนำการใช้ชีวิต ในรั้วอุดมศึกษา อาจารย์เด่น บุญมาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อธิบายถึงความสำคัญของ การประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อาษาเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการการเรียนในแต่ละวิชารวมถึงแนะนำผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์แต่ละหลักสูตร
จากนั้นเวลา 10.30 น.อธิการบดี ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงศ์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้าร่วม พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ พร้อมเหล่านักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
.
#วิทยาลัยทองสุข 

กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 ภาคเรียนที่ 2
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
✍️สาขาวิชาการจัดการ
✍️สาขาการบัญชี
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต B.P.A.
-นิติศาสตรบัณฑิต LL.B.
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต B.P.H.
INTERNATIONAL PROGRAM
-BA in TESOL
-B.B.A. in Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.
English Program
-M.Ed in Educational Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(บธ.ด.)
Doctor of Business Administration (D.B.A.)
ติดต่อสอบถาม อ.อธิพงษ์ 0994454433

Next Post

โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ เข้าซื้อกิจการโรงเรียนการจัดการประยุกต์ในปารีส

Wed Oct 11 , 2023
  โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) กลุ่มธุรกิจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เอกอล เดอ […]