ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือนให้! รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology: Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ “โครงการ TAIST-Tokyo Tech” ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน
โดยในปีการศึกษา 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงตามความต้องการของประเทศ ผ่านการศึกษาจาก 3 หลักสูตร และ 1 ประกาศนียบัตร (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

Next Post

เด็กต่างชาติแห่เรียน มทร.ธัญบุรี เผยยอดพุ่งกว่า 300% ก่อนช่วงโควิด-19 "บริหาร - ครุฯ-วิศวะ" ยอดฮิต

Fri Apr 28 , 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาต่างชาติได้ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 357 […]