กมธ.อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคี ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคี  ณ  นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง โดยมี นาง Ding Wenli อธิการบดีมหาวิทยาลัยคุนหมิง นาย Li Kai รองอธิการบดี สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มหาวิทยาลัยคุนหมิง และคณะให้การต้อนรับ

นาง Ding Wenli อธิการบดีมหาวิทยาลัยคุนหมิง ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง ตั้งอยู่ในเขตนำร่องการค้าเสรีนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน (ภาคตะวันออกของนครคุนหมิง) เป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเพียงแห่งเดียวที่สังกัดรัฐบาลนครคุนหมิง ปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคลัสเตอร์ที่ครบถ้วนที่สุดในมณฑลยูนนาน


ในด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2+2 ปี กับมหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านบริหารการท่องเที่ยว วัฒนธรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce: CBEC) เพื่อเพิ่มช่องทางนำเข้าและส่งออกที่โดดเด่นมากขึ้นของจีน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการสร้างงานของนักเรียนต่างชาติด้วย

เวลา 11.00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) คณะได้เดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคการรถไฟนครคุนหมิง (Kunming Railway Vocational and Technical College) โดยมี นาย Wang Shuhua เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำวิทยาลัยฯ และคณะให้การต้อนรับ เพื่อร่วมประชุมหารือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านระบบราง และทักษะทางด้านรถไฟฟ้า พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติการรถไฟ


ศาสตราจารย์ Ma Li ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีระบบรางนครคุนหมิง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนานที่ผลิตบุคลากรระดับสูงด้านคมนาคมระบบรางและสื่อสารโทรคมนาคม วิทยาลัยฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2501 จนถึงปัจจุบันนี้ได้ผลิตบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการพัฒนาทางรถไฟ การคมนาคมระบบรางภายในเมืองและสื่อสารโทรคมนาคมให้มณฑลยูนนานและทั้งประเทศจีน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบำรุงซ่อมแซมรถจักร ศูนย์ปฏิบัติการระบบรางภายในเมือง ศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของมณฑลยูนนาน และศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมขับรถไฟเสมือนจริง

ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมประชุม นำไปจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

.

#วุฒิสภา #กมธ.อุดมศึกษาฯ

Next Post

สอศ. ยกระดับการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ดูแลและส่งต่อผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สู่การมีงานทำ 

Wed Apr 26 , 2023
สอศ. สร้างพื้นที่แห่งโอกาส ยกระดับการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เน้นการดูแลและการส่งต่อผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สู่การมีงานทำ  วันที่ 26 เมษายน 2566 เรืออากาศโท สมพร  ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]