วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ นายกสภา​มหาวิทยาลัย […]