สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณ Morteza Soltani ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและวัฒนธรรมแห่งสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย […]