สวนสุนันทา จับมือ สวท.ให้คำปรึกษา “วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย”

17 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง “วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย”  และให้บริการตรวจ VCT/STIs เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ปลอดภัยเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย.นี้ ยื่น Portfolio โชว์ว่าใช่ ที่ "สวนสุนันทา"

Thu Oct 19 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio ) […]