มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน #วันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี


ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

“น้องรวงข้าว” นักศึกษานิติศาสตร์ สวนสุนันทา ชนะเลิศแข่งตอบปัญหากฎหมาย

Thu Oct 12 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสุชาวดี แตนิล” น้องรวงข้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ […]