นักศึกษาครุศาสตร์ สวนสุนันทา แชร์ประสบการณ์ประทับใจนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

🌈 น้องอะดา หรือ นางสาวอัหดาร์ สาแล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แชร์ประสบการณ์การไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน SSRU Channel ว่า… “ เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) ได้ประสบการณ์ในการนำเสนองานวิจัย ตลอดจนการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
พร้อมให้กำลังใจน้อง ๆ ให้พยายามทำผลงานวิจัยของตนเองให้ดีที่สุด เชื่อว่าทุกคนทำได้ และทำได้ดีมาก ๆ ด้วยเช่นกัน “ 😘😘

🚩 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023 In the theme of “International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization” เป็นโครงการที่จัดโดย สถาบันภาษา (SSRULI) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนางสาวนางสาวอัหดาร์ สาแล (น้องอะดา) ได้รับการคัดเลือกจากทางคณะ และสอบผ่านภาษาอังกฤษ SSRU-TEP จากสถาบันภาษาให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using English Teaching Activities Based on KWL-Plus Concept for Develop English Reading Comprehension Ability of Mattayomsuksa 2 Students at Santichon islamic School” ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
www.ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th
#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity
#SSRULI #งานวิจัย #เด็กไทย #ครูอังกฤษ #ครูสวนสุนันทา #ครุศาสตร์สวนสุนันทา #SSRULI

Next Post

75 ทุนสควค.เรียนปริญญาโท 6 หลักสูตร สมัครได้วันนี้ถึง 10 พ.ค.นี้

Mon May 1 , 2023
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 […]