นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงาน “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง” เวทีระดับนานาชาติ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นักวิจัยสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงาน “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง” เวทีระดับนานาชาติ ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากผลงาน “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง : Beekeeping equipment and honey extractor” ในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ กล่าวว่า “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง : Beekeeping equipment and honey extractor” เป็นนวัตกรรมรังผึ้งได้รับการออกแบบสำหรับเลี้ยงผึ้งโพรง ด้วยนวัตกรรมใหม่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำผึ้งโดยไม่ต้องใช้กระบวนการพ่นควัน ไม่ต้องตัดรวงผึ้งจึงไม่รบกวนผึ้ง ผึ้งสามารถมีชีวิตตามวัฏจักรได้ต่อเนื่องไม่ต้องสร้างรวงผึ้งใหม่ จึงสามารถผลิตน้ำผึ้งได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวงผึ้งเทียมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถบิดแกนเก็บน้ำผึ้งได้เลย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีขนาดตาหลอดรวงสำหรับนางพญาผึ้ง

สำหรับผลงานออกแบบชิ้นนี้ นับเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งควรดำเนินการควบคู่ไปกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

.

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
ภาณุพงศ์ ภุมรินทร์ : ออกแบบ
สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล
#SSRU #IRDSSRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและพัฒนา
#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
______________________________
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341
Line ID : @ird.ssru
www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

Next Post

ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัทหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ในประเทศไทย

Thu Jul 13 , 2023
            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Kurabayashi Yoshihito, […]