ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

                        ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม รองประธานหลักสูตรฯ นำคณะประธานนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1-2-3  เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
#https://study-d.com/

Next Post

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย นำทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

Fri Dec 15 , 2023
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ […]