มทร.ธัญบุรี เมืองไทยประกันภัย มัดย้อมมัดใจ ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม


ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พนักงานบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้เวลาหลังเลิกงานทำหมวกมัดย้อม จำนวน 100 ใบ โครงการ มัดย้อมมัดใจ ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ณ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม” โดยมี อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี พร้อมนักศึกษาสาขาจิตรกรรมชั้นปีที่ 3 จิตอาสา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นวิทยากรสอนทำหมวกมัดย้อม โดยโครงการมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน ประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

Next Post

มกธ.​ยกเครื่องเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” มุ่งพัฒนางานบริการยุคใหม่

Tue Mar 19 , 2024
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง […]