นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มทร.ธัญบุรี เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินกับไทยแอร์เอเชีย

สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มทร.ธัญบุรี เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินกับไทยแอร์เอเชีย

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ เอเชีย เอวิเอชั่น อคาเดมี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานเปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย โครงการ “Open Up Professional Experience in Aviation with AirAsia by RMUTT”สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ธัญบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถในการทำงานครบขั้นตอนของการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน และการปฏิบัติงานภาคพื้นแบบครบวงจรของงานอุตสาหกรรมการบิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีและอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร AirAsia Academy พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยแอร์เอเซีย เข้าร่วมโครงการและให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายและภาคปฏิบัติ งานบริการภาคพื้นลานจอดอากาศยานของแอร์เอเชีย งานบริการด้านครัวการบินไทยแอร์เอเซีย

โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า จากความร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ มทร.ธัญบุรี ที่เป็นพันธมิตรทางวิชาการเห็นชอบในการพัฒนามาตรฐานบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินร่วมกัน เป็นการยกระดับสมรรถะและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ ที่จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะที่ดีจากสถานประกอบด้วยความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการภาคพื้น และครัว โดยทีมงานผู้บริหารและคณะทำงานจากสายการบินไทยแอร์เอเชียและคณาจารย์ทุกท่าน มีความตั้งใจจัดโครงการที่ดีเช่นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ที่ได้รับ จะนำไปสู่การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะที่ดีในวิชาชีพสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่ออุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งผู้โดยสารสินค้าทางอากาศและพัสดุภัณฑ์นั้น เน้นการให้การบริการแบบมืออาชีพ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทักษะและการมีเจตคติที่ดีในการดำเนินงาน จากความสำคัญนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน้นการฝึกฝนนักศึกษา เป็นผู้มีความรู้ดี มีทักษะดี เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทางด้าน ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร AirAsia Academy เผยว่า การให้บริการการบินและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องด้วยอะคาเดมี่เพิ่งก่อตั้งขึ้นก่อนช่วงโควิดไม่นานและ 2-3 ปีที่ผ่านมา เราก็มีรายได้เป็น 0 พอสถานการณ์เริ่มฟื้นตัวเดินหน้าผลักดันอะคาเดมี่เต็มที่ สำหรับนักศึกษาเข้ามาวันนี้มีโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน Operation แผนกต่างๆ ของไทยแอร์เอเชียในสนามบิน ทั้งที่อาคารผู้โดยสารและลานจอด ได้เห็นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น หรือ GS พี่ ๆ Ramp ส่วนงาน Cargo รวมไปถึงการทำงานของฝ่ายสินค้าและ บริการบนเครื่องบิน (Inflight Service) ซึ่งไม่มีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังการทำงานขนาดนี้ เชื่อว่าถ้าได้เห็นการทำงานจะเข้าใจวิธีคิดและเหตุผลว่าทำไมไทยแอร์เอเชีย ถึงเป็นผู้นำในธุรกิจ และเป็นส่ายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในไทย รวมทั้งติดอันดับระดับโลกต่อเนื่อง ขอให้น้อง ๆ ทุกคนได้ประสบการณ์เต็มที่กับโครงการในวันนี้

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

สู่เส้นทางนักโลจิสติกส์มืออาชีพ กับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล) เอาใจวัยทำงาน จบป.ตรีได้ใน 1 ปีครึ่ง

Thu Mar 7 , 2024
เปิดรับสมัคร เรียนปริญญาตรี Online ภาคพิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ เอาใจวัยทำงานแต่เวลาน้อย […]