“ขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตา” เบิร์ด ‘ธงไชย แมคอินไตย์’ ศิลปินแห่งชาติ 2565

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศ 12 รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2565 “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างมืออาชีพที่ได้สร้างสรรค์ เรียงร้อย ถ่ายทอดผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยทั่วกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะผลงานในสาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล-ขับร้อง อันบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะหลายแขนงที่บูรณาการอย่างมีชั้นเชิง มีจิตวิญญาณ สื่อถึงแนวคิดอย่างมีระบบระเบียบ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีกลยุทธ์และกลวิธีที่แยบยลในการนำเสนอ มีทักษะชั้นสูง สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู

ขณะเดียวกัน พี่เบิร์ดยังทุ่มเท และอุทิศตนควบคู่กับผลงานที่ได้รับการจัดแสดง การนำเสนอถ่ายทอด ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกย่องเสมอมา ล่าสุดได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พี่เบิร์ดจึงได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประจำปี 2565 รวมทั้งได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช 2565 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ด้านศิลปะการแสดง จาก มทร.ธัญบุรี ร่วมด้วย

พี่เบิร์ด เผยความรู้สึกสำคัญตอนหนึ่งว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ในความบากบั่นทำงาน เบิร์ดว่าความเป็นไทยมันสวยงาม ร้องรำ ทำได้หมดครับ แม้กระทั่งโรงลิเกที่เราเคยดูแถวบ้านบางแค นั่นก็คือ ครูของเบิร์ดนะครับ เบิร์ดได้ยินตลอดเวลา ทำให้เบิร์ดได้มีวันนี้เหมือนกัน ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรม และคนไทยทุกคนนะครับที่รักและเมตตาเบิร์ด ขอบคุณมากครับ”
พี่เบิร์ด ‘ธงไชย แมคอินไตย์’ นับเป็นบุคคลสำคัญ เป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้ที่เป็นต้นแบบและเป็นอีกหลายแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในหลายเจนเนอเรชั่น

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Wed Aug 30 , 2023
  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑.ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่ง […]