มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ … Continue reading มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’