ทุน Franco-Thai Young Talent 2023-2024 ให้ทำวิจัยระยะสั้นในไทยหรือฝรั่งเศส เปิดรับสมัครแล้ว !

ทุน Franco-Thai Young Talent 2023-2024 เปิดรับสมัครแล้ว !
💢ตั้งแต่ 15 ส.ค. – 31 ต.ค. 2566 ❗️
โครงการทุนวิจัยรุ่นเยาว์ สนับสนุนดุษฎีบัณฑิตทั้งชาวไทยและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีความประสงค์จะทำโครงการวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือนในห้องปฏิบัติการที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศไทย
👉📄รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร : https://www.francothai-science.com/francothai-young…
///
📣GOOD NEW 📣
🎊 Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program 2023-2024 is now open !
💢 From 15th August – 31st October 2023❗️
Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program supports Thai and French post doctorates, who are lecturers or researchers in public or private institutions intending to conduct a research project of two to six months in a French or Thai laboratory.

Next Post

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คิดค้น ถุงขับถ่ายหน้าท้อง ลดกลิ่น เปิดทิ้งอุจจาระ ใช้ได้ถึง 30 ครั้ง

Thu Aug 17 , 2023
‘ลดทอนการเกิดกลิ่นลงได้เมื่อผ้าเปื้อนอุจจาระ เปิดก้นถุงทิ้งอุจจาระทิ้งได้ โดยถุงลักษณะนี้ยังไม่มีในท้องตลาด และสามารถถอดซักได้ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ หทัยวลีวงศ์ นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]