พลศึกษา ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

 

                         สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.วิสูตร จำเนียร ประธานสาขาวิชาฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทั้งศูนย์กรุงเทพ และสมุทราปราการ จำนวน 230 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม ร.ร.นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนต่อไป
#https://study-d.com/

Next Post

อุดรธานี อวดโฉมโดรน 800 ลำ บินแปรอักษร แสงแห่งมังกรอัครา กระตุ้นการท่องเที่ยว

Tue Feb 13 , 2024
  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี สนับสนุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]