“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2565

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม ได้แก่ น.ส.ยุพาพร สืบสวน ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Thailand Southern Bodybuilding Championships 2022 และน.ส.นฤมล มลภิรมย์ ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระคลังข้างที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง

 

ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของ มกธ. ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566

 

 

#https://study-d.com/

Next Post

สจล. เปิดงาน “KMITL INNOVATION EXPO 2023” โชว์อากาศยาน eVTOL และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ผนึกพลังความร่วมมือ 5 ด้าน หนุนนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลกและความยั่งยืน 

Tue May 2 , 2023
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนุนนวัตกรรมไทยไปสู่เวทีโลกและความยั่งยืน จัดงาน “KMITL Innovation Expo 2023” ภายใต้แนวคิด World Towards Sustainability Together แสดงศักยภาพนวัตกรรมและผลงานวิจัยระดับโลก 1,111 ชิ้นฝีมือคนไทย โชว์ผลงานเด่น อากาศยานไร้คนขับ อีวีทัล […]